Boeken

Onderstaande boeken zijn tegen kostprijs (en verzendkosten) bij ons te bestellen. Het boek ‘Staan in het onmogelijke’ is alleen bij ons te bestellen. Het boek ‘Geweld – het fenomeen, het trauma en de verwerking’ is ook via een boekhandel of een internetboekwinkel te verkrijgen of te bestellen. Het boek ‘Op zoek naar gezondheid’ is uitverkocht en helaas niet meer verkrijgbaar. Het is nog wel regelmatig verkrijgbaar als tweedehands-boek, bijv. bij Bol.com.

 

▶︎ Geweld - het fenomeen, het trauma en de verwerking: Joke de Vries

Details

Geweld – het fenomeen, het trauma en de verwerking: Joke de Vries
De Tijdstroom, Utrecht, 2016: 2e, herziene, druk, 252 blz.
€ 42,- (483 gram)

Geweld komen we dagelijks tegen. Soms in ons eigen leven, voortdurend in het nieuws. We worden in kranten, op radio en televisie geconfronteerd met (dreigend) geweld van terroristen, extremisten of fundamentalisten. We horen over oorlogsgeweld, geweld tussen etnische groepen, straatgeweld, zinloos geweld, geweld op scholen en huiselijk geweld. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan geweld. Een goed teken, want we hebben er mee te maken, of we het leuk vinden of niet. Men is zich kennelijk meer bewust geworden van de vergaande gevolgen die geweld kan hebben voor de lichamelijke en psychosociale gezondheid van individuele mensen en voor samenlevingen.

Dit boek gaat over geweld en mogelijke gevolgen daarvan, én over ontwikkelingsprocessen die mensen kunnen doormaken in of door de ontmoeting met geweld. Dit laatste lijkt afhankelijk van de mate van bewustzijn waarmee mensen zich verhouden tot geweldervaringen en/of tot het fenomeen geweld in het algemeen. Een belangrijk thema is dat geweld meer omvat dan fysieke agressie en/of seksueel misbruik. Door voorbij dit beeld, en andere beperkende beelden, te kijken kan men meer zicht krijgen op geweld als fenomeen: wat is geweld, wat doet het en hoe leidt het tot verwondingen. Dan is het ook beter mogelijk om met geweld op een gezondere, dat wil zeggen minder traumatiserende manier, om te leren gaan.

Sinds 1990 doet Joke de Vries onderzoek in haar praktijk naar het fenomeen geweld. In 1998 promoveerde zij op dit thema. Dit boek is een uitwerking van het vervolg van haar onderzoek Het is gebaseerd op haar werkervaringen en op colleges en cursussen die zij gaf over het thema geweld.

▶︎ Op zoek naar gezondheid: Rudy Rijke

Details

Op zoek naar gezondheid: Rudy Rijke
Lemniscaat, Rotterdam, 2001, 178 blz.

Samenvatting

Wat is gezondheid? Heel wat mensen die medisch gezien weinig mankeren, voelen zich niet gezond, terwijl veel mensen met een ziekte of handicap zich vitaal voelen: een paradox. Het impliciete uitgangspunt van de gezondheidszorg (en van veel mensen) is dat gezondheid betekent de afwezigheid van ziekten en dat het voorkómen en bestrijden van ziekten tot gezondheid leidt. Daarmee is veel kennis verworven over ziekten, maar is weinig inzicht verkregen in wat gezondheid is. Dit boek wil een praktische bijdrage leveren aan een wetenschap van gezondheid.

Rudy Rijke beschrijft een reeks praktijkervaringen en levensverhalen die laten zien hoe uiteenlopend mensen kunnen omgaan met ziekte en gezondheid. Van daaruit gaat hij, zowel theoretisch als praktisch, op zoek naar wat gezondheid is. Voorzichtig analyseert hij ook onderzoek na onderzoek, huiverig om al te vergaande conclusies te trekken. Die aanpak zorgt ervoor dat de lezer het betoog stap voor stap kan volgen en dat er voldoende ruimte is voor ieders eigen gevolgtrekkingen.

Aan de hand van ‘burnout’, ‘overspannenheid’ en ‘chronische vermoeidheid’ wordt tenslotte zichtbaar gemaakt wat de betekenis is van autonomie, relaties en (het omgaan met) geweldervaringen voor de gezondheid. Gezondheid als een positief concept van subjectieve vitaliteit, die los kan staan van de eventuele aanwezigheid van klachten, afwijkingen en ziekten en die daar ook invloed op kan hebben.

▶︎ Staan in het onmogelijke - heling na incest: Joke de Vries

 

Details

Staan in het onmogelijke – heling na incest: Joke de Vries
De Vries en Rijke. Expertisecentrum voor menselijke waarden in professionaliteit, Rijen, 2010, 254 blz. (eerder uitgegeven door Agora, Kampen, 2000).
€ 10,- (454 gram)

Samenvatting

In dit boek beschrijft de arts Joke de Vries op een eerlijke en indringende wijze haar ervaringen in de zeven jaar dat zij Irma, die in haar jeugd incest en andere vormen van geweld meemaakte, begeleidde. Irma was aan het begin van de begeleiding een ‘wrak’. Zij werd volkomen bepaald door deze verschrikkelijke ervaringen, door een zelf ontwikkelde overlevingsstrategie en door hoe de hulpverlening van jongsaf op haar gereageerd had. In het helingsproces dat zij samen met Joke de Vries doormaakte, kwam het echter tot een doorbraak: ze ontwikkelde zich langzaam maar zeker tot een innerlijk vrij mens, in staat om ‘in deze wereld te leven’. Het geweld en lijden zijn onlosmakelijk verbonden met haar leven, maar ze wordt er steeds minder door bepaald.

Naast de ontwikkeling van Irma beschrijft de auteur haar eigen ontwikkelingsproces als begeleider. In die begeleiding stelde ze zich niet op als ‘deskundige’. Alleen door voortdurend ook haar eigen ervaringen en vragen te onderzoeken kon ze Irma helpen haar weg te vinden in dit helingsproces, dat zeer intensief was. Dit betekende de keuze van beiden om voorbij het gebruikelijke toedekken en overleven (‘leren leven met’) te zoeken naar een manier van toe-eigening – een toelaten van de ervaringen van geweld en pijn als wezenlijk deel van Irma’s biografie.

Dr. Joke de Vries, arts, promoveerde in 1998 op het proefschrift ‘Ontwikkeling van autonomie als basis van heling’. In dit boek maakt zij de in deze dissertatie neergelegde ervaringen en inzichten voor een breed publiek toegankelijk.

Dit boek werd in 2000 uitgegeven bij uitgeverij Agora in Kampen. Deze druk is inmiddels uitverkocht. Vanwege de terugkerende vraag is dit boek opnieuw gedrukt als eigen uitgave van ons expertisecentrum. Dat betekent dat dit boek niet meer via de boekhandel te koop is, maar alleen bij ons, via de website.

 

Bestellen

De boeken zijn te bestellen door het overmaken van het aangegeven bedrag (plus de porto- en verzendkosten) op NL23ABNA0428473687 t.n.v. Joke de Vries, met vermelding van (de) gewenste boek(en). Vanuit België of andere landen buiten Nederland: IBAN: NL23ABNA0428473687 en BIC: ABNANL2A.

Porto- en verzendkosten voor 250 – 500 gram in Nederland: € 5,50, of ‘aangetekend’: € 9,80.
Porto- en verzendkosten voor 250 – 500 gram in België: zonder Track en Trace: €10,00, met Track en Trace: €14,00, of ‘aangetekend’: €16,50.

Wilt u s.v.p. ter bevestiging een mail sturen met uw adresgegevens.

Als u 2 boeken bestelt, dan worden die samen in een pakket verstuurd. De porto- en verzendkosten daarvoor zijn €9,34. Als u meer dan 2 boeken wil bestellen, neem dan eerst contact op om te overleggen wat de beste manier is.