September 2016

03-09-2016 by

Muren en autonomie
Hoe kunnen we gezond omgaan met (innerlijke) muren?

read more

December 2015

24-12-2015 by

Een gezonde levenshouding
De kunst van gezond zijn: waarin de waarden van meneer Rutte tekort schieten.

read more

Oktober 2015

25-10-2015 by

informatie over de tweedaagse basiscursus ‘Autonomie als basis van gezondheidsbevordering’ op 4 en 5 februari 2016 en de vooraankondiging van de vervolgcursus 'Autonomiebevordering in de praktijk'.

read more

Juli 2015

07-07-2015 by

Nieuwe benadering van gezondheid
De veranderingen in de huidige gezondheidszorg hebben alleen kans van slagen als, naast de oude structuren, ook de denkbeelden over gezondheid veranderen. Een nieuw concept van gezondheid is nodig. Een concept dat gezondheid weer terug brengt bij de mensen zelf? Bij onszelf?

read more

December 2014

22-12-2014 by

Zelfredzaamheid en gezondheid?
In januari gaat de kanteling van de Wmo in werking. Wordt de burger daardoor het slachtoffer van de benodigde bezuinigingen, of is het werkelijk mogelijk om 'participatie, zelfredzaamheid en eigen regie' van de burger te versterken én de kosten te verlagen? Dat laatste kan wel degelijk! Maar dat gaat niet vanzelf. In deze nieuwsbrief kun je lezen wat daar volgens ons voor nodig is.

read more