Cookiebeleid privacyverklaring

Privacyverklaring Expertisecentrum De Vries en Rijke

Deze privacyverklaring, tezamen met de Algemene Voorwaarden, geeft weer hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikmaakt van onze diensten, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Expertisecentrum De Vries en Rijke, volledig onder verantwoordelijkheid van maatschap De Vries en Rijke, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK Brabant onder nummer 17251314 en kantoorhoudende aan de Marga Klompélaan 109, 5122 BP Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
In deze privacyverklaring wordt met persoonsgegevens alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Dit betreft onze cliënten en cursisten. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
– Naam
– Leeftijd
– Geslacht
– Burgerlijke status
– Opleiding
– Gezinssamenstelling
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Daarnaast registreren wij onze eigen observaties tijdens de begeleiding van onze cliënten. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, want we verwerken geen medische gegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de communicatie en de begeleiding die wij aanbieden. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens wordt alleen door Joke de Vries en Rudy Rijke gedaan.

Wij gebruiken uw e-mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief via ons contactformulier.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Uw rechten aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en kunt u een kopie van de gegevens opvragen of ons vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

U heeft het recht om uw toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar.

Beveiliging
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden niet online (in de cloud) opgeslagen. Zodoende kunnen de gegevens niet via een hack worden gestolen. Alleen Joke de Vries en Rudy Rijke hebben via een wachtwoord toegang tot de persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van de website worden meegestuurd en worden opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de website bezoekt. Wij plaatsen geen tracking cookies, maar maken alleen gebruik van functionele en analytische cookies, welke nodig zijn voor de werking van de website en het bijhouden van de statistieken over de pagina’s die worden bezocht.

Voor de optimalisatie en veiligheid van onze website en onze bezoekers gebruiken wij Jetpack. Deze plaatst een functionele cookie die nodig is om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers die vanaf hetzelfde internetadres de website bezoeken.

Het is mogelijk om cookies uit te zetten in uw browser. Echter kan dit ervoor zorgen dat sommige onderdelen van de website niet naar behoren functioneren.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u ons benaderen via e-mailadres info@devriesenrijke.nl of telefoonnummer 06-46773989.