Huidig aanbod

▶︎ Individuele begeleiding, coaching of supervisie

Doelgroep

  • Mensen die te maken hebben met veranderingsprocessen in hun werk, gezondheid of leven en die daar coaching bij willen hebben;
  • Mensen die geweld hebben meegemaakt, en die problemen hebben met de gevolgen daarvan, of mensen die zich nu bevinden in een situatie waarin geweld speelt (in de privésfeer of op het werk);
  • Hulpverleners die te maken hebben (gehad) met geweldervaringen op het werk;
  • Hulpverleners die supervisie willen m.b.t. het begeleiden van patiënten of cliënten.

Voorafgaand aan een begeleidingstraject is er altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis.

U kunt mailen of bellen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

 

Individuele begeleiding of coaching

Doelstelling
Bevordering van (innerlijke) autonomie en leren gezond om te gaan met wat er speelt.

Frequentie gesprekken
Afhankelijk van wat er nodig is. Meestal is dat eenmaal per 3-4 weken, maar er kan soms ook een kortere of langere tijd tussen zitten. De duur van een gesprek is gemiddeld ½ tot 1 uur.

Kosten
€ 100,- per uur (privé) en € 160,- per uur (zakelijk).

 

Individuele supervisie

Voorwaarde
Het is mogelijk om supervisie te hebben over cliënten of patiënten, indien men de basiscursus ‘Autonomie als basis van gezondheidsbevordering’ of een andere cursus bij ons gevolgd heeft.

Kosten
€ 100,- per uur (privé) en € 160,- per uur (zakelijk). Voorbereidingstijd, naar aanleiding van vooraf opgstuurde informatie, wordt extra gerekend.

 

Locatie

Ondernemershuis in Capelle aan den IJssel: klik hier.

 

Dag

De gesprekken van Joke vinden plaats op vrijdag en maandag. De gesprekken van Rudy op donderdag.

▶︎ Tweedaagse cursus: Autonomie als basis van gezondheidsbevordering

Autonomie als basis van gezondheidsbevordering

Waarom deze cursus?

Autonomie is de basis van een gezonde levenshouding. Een gezonde levenshouding is nodig om zelf de regie te kunnen hebben in het leven, om een helingsproces door te gaan met betrekking tot geweldervaringen en/of secundaire traumatisering, maar ook om weer vitaal te worden bij een (beginnende) burnout.

Een levenshouding kan variëren van je ‘speelbal’ of ‘slachtoffer’ voelen, tot de ervaring ‘zelf de regie’ te hebben in het eigen leven. Dit is afhankelijk van de mate van autonomie die iemand ontwikkeld heeft, waarbij met autonomie wordt bedoeld: het vermogen en de mogelijkheid hebben om zelf keuzen te maken in het leven. Hoe meer autonomie, des te meer je leert vanuit een gezonde levenshouding om te gaan met wat er nu gebeurt in je leven of eerder gebeurd is. Zo ga je steeds meer ervaren er als individu ‘toe te doen’ en zelf de regie te hebben in je leven. Hierdoor kun je ook verantwoordelijkheid nemen voor wat jij daarin belangrijk vindt.

Autonomie is niet vanzelf bij iedereen aanwezig, maar het kan altijd ontwikkeld worden. De ontwikkeling van geen tot (innerlijke) autonomie is een belangrijk proces dat mensen kunnen doorgaan. Als hulp- of zorgverlener, leidinggevende of docent kun je een bijdrage leveren aan dit ontwikkelingsproces bij je patiënt, cliënt, medewerker of leerling.

Doelgroep

Hulp- of zorgverleners in de somatische of psychosociale zorg, docenten, leidinggevenden, (psycho)therapeuten en anderen die vanuit hun professie betrokken zijn bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

Doelstelling

• Inzicht krijgen in het proces en de betekenis van de ontwikkeling van autonomie;
• Methodieken leren om een gezonde levenshouding te bevorderen.

Data

28 en 29 maart 2019

Informatie/opgave

Voor meer informatie over de cursus: klik hier

 

 

 

▶︎ Vervolgcursus: Autonomiebevordering in de praktijk

Autonomiebevordering in de praktijk

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘Autonomie als basis van gezondheidsbevordering’.

Leerdoelen

  • leren werken vanuit een gezondheidsgerichte benadering,
  • kennis en inzicht krijgen in het proces en de betekenis van de ontwikkeling van autonomie,
  • leren mensen te begeleiden in de ontwikkeling van hun autonomie,
  • bevordering van de eigen gezondheid (vitaliteit) en de ervaring van zin en betekenis in je werk.

Doelgroep

Hulp- of zorgverleners in de somatische of psychosociale zorg, (psycho)therapeuten, supervisors, docenten, trainers en leidinggevenden, en andere professionals die zich aangesproken voelen door de doelstelling, opzet en werkwijze van de cursus.

Omvang

De duur van de cursus is 7 maanden: november 2017 t/m juni 2018 en bestaat uit 7 dagen:
4 november, 9 december 2017, 13 januari, 17 februari, 24 maart, 22 april en 2 juni 2018.

Voorwaarde

Om aan deze vervolgcursus deel te kunnen nemen moet je eerst de tweedaagse cursus ‘Autonomie als basis van gezondheidsbevordering’, of de vroegere basiscursus ‘Ekologische gezondheidszorg’ hebben gedaan.

▶︎ Andere vervolgmogelijkheden

Voor mensen die de cursus ‘autonomiebevordering in de praktijk’ of de opleiding ‘ekologische gezondheidszorg’ hebben gedaan, wordt ieder jaar een aantal vervolgcursussen gegeven. Komend cursusjaar zijn dat:

Ontwikkeling tot innerlijke autoriteit

Dit cursusjaar (2017-2018) geven wij een cursus die gericht is op de ontwikkeling tot innerlijke autoriteit. We doen dat aan de hand van films, verhalen, sprookjes, mythen en/of verschillende vormen van creativiteit. Doel daarvan is bewustwording van de betekenis van innerlijke ontwikkelingsprocessen in het algemeen en wat jij daarin nodig hebt in jouw ontwikkeling tot innerlijke autoriteit.

Omvang

De duur van de cursus is 7 maanden en bestaat uit 7 dagen:

11 november, 16 december 2017, 27 januari, 3 maart, 14 april, 19 mei en 16 juni 2018.

Supervisiemogelijkheden

Individuele supervisie

Supervisie over het begeleiden van cliënten of patiënten of over vragen m.b.t. je werk is mogelijk. Daarbij is het nodig dat je een aantal dagen voor het gesprek een mail stuurt met daarin:

  • Een beschrijving van de persoon, hulpvraag, verloop van de begeleiding of een beschrijving van de situatie op je werk
  • Jouw eigen proces en jouw vragen die je wilt bespreken.

Supervisie als groep

Als groep kan je supervisie hebben over het begeleiden van cliënten of patiënten.

Afhankelijk van de bedoeling van deze supervisie zal afgesproken worden wat de kosten ervan zijn en wat er nodig is aan voorbereiding.

 

Informatie/opgave

Voor meer informatie over de cursus: klik hier.