Methodieken

Onze methodieken zijn gericht op:

  • Bewustzijnsontwikkeling: Bewust worden van de eigen patronen, denkbeelden, gevoelens en innerlijke ervaringen.
  • Zelfonderzoek: De eigen ervaringen en waarden bewust leren onderzoeken door reflectie, introspectie en creatieve methodieken.
  • Bevorderen van (innerlijke) autonomie als basis van een levenshouding, van waaruit men op een gezonde (vitale) manier leert omgaan met wat men tegen komt in het leven.