Maart 2024

15-03-2024 by

Afscheid

Joke de Vries en Rudy Rijke

 

Met deze laatste nieuwsbrief nemen wij afscheid van De Vries en Rijke, het Expertisecentrum voor menselijke waarden in professionaliteit. Wij zijn nu 72 jaar (Joke) en 73 jaar (Rudy). We zijn onze laatste levensfase ingegaan en dat doen we op onze manier. Dat betekent onder andere oppassen op kleinkinderen, schrijven, naar musea gaan, de natuur in, fietsen en wandelen.

Voor we afscheid nemen, blikken we graag nog even terug op onze mooie reis die ons bracht waar we nu zijn. Terugkijkend begon de ontwikkeling van onze ideeën op de Medische Faculteit in Rotterdam op de afdeling Algemene Pathologie, waar we verschillende onderzoeksprojecten gedaan hebben van 1979 tot 1983. De ruimte daarvoor kregen we van onze toenmalige hoogleraar, Marco de Vries.

We hebben in die tijd veel geleerd door cursussen te geven en mensen te begeleiden in hun ontwikkelingen:

 • tweemaal een cursus met patiënten, die minimaal een jaar lang iedere week bij huisartsen of andere hulpverleners in een gezondheidscentrum kwamen
 • we ontwikkelden en gaven cursussen voor mensen met hoge bloeddruk
 • een serie interviews met mensen die een (tijdelijke) spontane remissie van een ernstige vorm van kanker hadden; daarbij werden ook alle medische gegevens opgezocht
 • begeleidingsgesprekken met mensen die een ernstige vorm van kanker hadden
 • cursussen ‘medische synthese’ voor hulpverleners, waarin we onze ideeën en ontdekkingen wilden overbrengen

In september 1983 verlieten we de afdeling Algemene Pathologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, om meer de vrijheid te hebben voor onze manier van werken. We begonnen als maatschap het Instituut voor Ekologische Gezondheidszorg. In die periode hebben we veel cursussen gegeven voor hulpverleners in de gezondheidszorg en zijn we verdergegaan met onze onderzoeksprojecten. Naast het voortzetten van het onderzoek dat we deden op de universiteit kwamen twee nieuwe onderzoeksprojecten op onze weg: helingsprocessen van mensen die ernstige vormen van geweld ondergaan hadden in hun jeugd en/of later, en de betekenis van gezondheidsbevordering voor mensen, vooral hulpverleners, met burn-out klachten.

In 2007 veranderden we de naam van ons instituut in Expertisecentrum De Vries en Rijke, onder andere om geen telefoontjes meer te krijgen met de vraag of een bepaald middel tegen hondenvlooien wel ecologisch verantwoord is.

In de 40 jaren hebben we heel veel geleerd van en met onze cursisten en cliënten, met name over:

 • autonomie (ontwikkeling)
 • burn-out (preventie)
 • geweld en gezondheid
 • gezondheid als ervaring en gezondheidsbevordering
 • (secundaire) traumatisering van hulpverleners

In de loop van de jaren hebben we hierover geschreven in artikelen, boeken en nieuwsbrieven. Veel hulpverleners, die bij ons cursussen en supervisies volgden, hebben er een en ander van geleerd en toegepast in hun werk en/of voor zichzelf.

Sinds 1978 hebben we met vele collega’s samengewerkt in onderwijs en onderzoek en daarbij denken we vooral dankbaar terug aan de creatieve jaren met Meredith Page, Jan Huib Varekamp, Frouwke Ipema en Godelieve Prové. Wij hebben veel geleerd in de ontmoetingen met de vele mensen die we meegemaakt hebben in hun en onze ontwikkeling, waarvoor heel veel dank!

Het was een hele mooie en indrukwekkende reis voor ons!

Alle nieuwsbrieven (van nieuwsbrief 1: december 2014, t/m nieuwsbrief 13: februari 2024) zijn nog in te zien op onze website, totdat ook die (in september 2024) opgeheven wordt.

 

Literatuur

 1. Rijke, R. (2001). Op zoek naar gezondheid. Rotterdam: Lemniscaat.
 2. Vries, J. de (1998): Ontwikkeling van autonomie als basis van heling. Baarn: Agora
 3. Vries, J. de (2010): Staan in het onmogelijke. Heling na incest. Rijen: De Vries en Rijke. Expertisecentrum voor menselijke waarden in professionaliteit.
 4. Vries, J. de (2016): Geweld – het fenomeen, het trauma en de verwerking. Utrecht: De Tijdstroom, 2e, herziene druk.

 


Nieuwsbrieven

Je kunt al onze nieuwsbrieven vinden op onze website (www.devriesenrijke.nl) onder de kop ‘Nieuwsbrief.

 


Redactie nieuwsbrief: Joke de Vries, Rudy Rijke en Marianne Rijke
Layout nieuwsbrief: Marianne Rijke
(c) De Vries en Rijke
Alle rechten voorbehouden.

Related Posts

Tags

Share This