Oktober 2015

25-10-2015 by

Cursussen ‘Autonomie’

Tweedaagse basiscursus ‘Autonomie als basis van gezondheidsbevordering’

 

De eerstvolgende cursus zal zijn op 4 en 5 februari 2016.

Bedoeld voor hulp- of zorgverleners in de somatische of psychosociale zorg, docenten, leidinggevenden, (psycho)therapeuten en anderen die vanuit hun professie betrokken zijn bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

 

Waarom deze cursus?
Autonomie is de basis van een gezonde levenshouding. Een gezonde levenshouding is nodig om zelf de regie te kunnen hebben in het leven, om een helingsproces door te gaan met betrekking tot geweldervaringen en/of secundaire traumatisering, maar ook om weer vitaal te worden bij een (beginnende) burnout.

Een levenshouding kan variëren van je ‘speelbal’ of ‘slachtoffer’ voelen, tot de ervaring ‘zelf de regie’ te hebben in het eigen leven. Dit is afhankelijk van de mate van autonomie die iemand ontwikkeld heeft, waarbij met autonomie wordt bedoeld: het vermogen en de mogelijkheid hebben om zelf keuzen te maken in het leven. Hoe meer autonomie, des te meer je leert vanuit een gezonde levenshouding om te gaan met wat er nu gebeurt in je leven of eerder gebeurd is. Zo ga je steeds meer ervaren er als individu ‘toe te doen’ en zelf de regie te hebben in je leven. Hierdoor kun je ook verantwoordelijkheid nemen voor wat jij daarin belangrijk vindt.

Autonomie is niet vanzelf bij iedereen aanwezig, maar het kan altijd ontwikkeld worden. De ontwikkeling van geen tot (innerlijke) autonomie is een belangrijk proces dat mensen kunnen doorgaan. Als hulp- of zorgverlener, leidinggevende of docent kun je een bijdrage leveren aan dit ontwikkelingsproces bij je patiënt, cliënt, medewerker of leerling.

 

Doelstelling

  • Inzicht krijgen in het proces en de betekenis van de ontwikkeling van autonomie
  • Methodieken leren om een gezonde levenshouding te bevorderen

 

Vervolgmogelijkheden
Het volgen van deze cursus is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de vervolgcursus ‘Autonomiebevordering in de praktijk’ of om supervisie over je werk te kunnen hebben bij ons.

 

Voor wie niet in staat is om deel te nemen aan de cursus van 4 en 5 februari: de volgende zal gegeven worden in mei 2016.

 


Vervolgcursus ‘Autonomiebevordering in de praktijk’

 

De vernieuwde cursus ‘Autonomiebevordering in de praktijk’ zal starten in najaar 2016. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus en heeft als doel om te leren vanuit een autonomiebevorderende houding aanwezig te zijn op je werk. En om van daaruit mensen te begeleiden in de ontwikkeling van hun autonomie en van een gezonde levenshouding.

De aankondiging van deze cursus zal in de nieuwsbrief van december opgenomen worden en ook binnenkort op de website worden gezet.

 


 Redactie nieuwsbrief: Joke de Vries en Marianne Rijke
Lay-out nieuwsbrief: Marianne Rijke
(c) 2015 De Vries en Rijke
Alle rechten voorbehouden.

Related Posts

Tags

Share This