Wie zijn wij?

Wij zijn Joke de Vries en Rudy Rijke.
Naast het feit dat we met elkaar getrouwd zijn, zijn we ook partners in het werk.

Na onze medische studies hebben wij allebei tot 1983 op de afdeling Algemene Ziekteleer van de Medische Faculteit (EUR) gewerkt. Daar waren we actief in het ontwikkelen van ervaringsgericht onderwijs aan medisch studenten en deden we verschillende onderzoeksprojecten, die gericht waren op de betekenis van subjectieve factoren en processen bij ziekte, gezondheid en heling.

In 1983 hebben wij het Expertisecentrum De Vries en Rijke opgericht, dat tot 2007 bekend was onder de naam Instituut voor Ekologische Gezondheidszorg (‘Ecologie’ in de betekenis van ‘wetenschap van levende relaties’). Dit instituut hebben we opgericht met twee doelstellingen:

  1. Het begeleiden en scholen van mensen in de ontwikkeling van bewustzijn over innerlijke ervaringen bij ziekte, gezondheid, heling en hulpverlening. Een belangrijk onderdeel daarvan was de ontwikkeling van de 4-jarige interdisciplinaire praktijkopleiding Ekologische Gezondheidszorg voor hulpverleners, die wij tot 2007 gegeven hebben.
  2. Het leveren van een bijdrage, door het doen van onderzoek en het naar buiten brengen van de onderzoeksresultaten, aan de ontwikkeling van een gezondheidszorg waarbij de innerlijke ervaringswereld serieus genomen wordt.

Vanuit deze doelstellingen hebben wij in de afgelopen 30 jaar een eigen werkwijze ontwikkeld, van waaruit we onderzoek doen, onderwijs geven en mensen begeleiden. Daarbij hebben wij ons ook laten inspireren door meerdere pioniers op hun gebied, zoals: Carl Jung, Roberto Assagioli, Carl Rogers, Joseph Campbell, Ilya Prigogine en de W.H.O.

Achteraf is te zien dat door alle verschillende onderzoeksprojecten een inhoudelijke ontwikkelingslijn loopt. Van ‘de ontwikkeling van wil’, via ‘autonomie en heling’, naar ‘wat is gezondheid’ en vervolgens via ‘autonomie en gezondheid’, naar ‘gezondheidsbevordering’.

Gezondheidsbevordering in de zin van ‘de ontwikkeling van een gezonde levenshouding, waar vanuit men ervaart zelf de regie te hebben.’ Zo kunnen we inmiddels met recht zeggen dat wij in al onze activiteiten bezig zijn met een gezondheidsgerichte benadering. Momenteel werken wij aan een boek waarin we dit concept verder uitwerken.

 

▶︎ Lees hier meer over Joke de Vries

Dr. Joke de Vries (1951), arts.

Tijdens en na mijn medische studie werkte ik tot 1983 op de afdeling Algemene Ziekteleer, waarbij ik vooral betrokken was bij het opzetten en geven van het onderwijsprogramma aan de 3e jaars medisch studenten. Sinds 1983 begeleid ik mensen met vragen over veranderingsprocessen in hun werk, gezondheid of leven, waarbij ik mij vanaf 1990 verder ben gaan specialiseren in helingsprocessen bij mensen met geweldervaringen. Hierop ben ik in 1998 gepromoveerd met het proefschrift: Ontwikkeling van autonomie als basis van heling. Dit proefschrift is in 2000 uitgekomen in een publieksversie met als titel: Staan in het onmogelijke. Daarna heb ik mijn onderzoek verbreed naar welke effecten geweld op mensen heeft. Hierover gaat mijn boek: Geweld. Het fenomeen, het trauma en de verwerking.

Naast het individueel begeleiden van mensen geef ik cursussen aan hulp- of zorgverleners, die gericht zijn op autonomiebevordering van cliënten of patiënten, geef supervisie aan hulpverleners, individueel en in groepen en begeleid ik regelmatig (teams van) hulpverleners in hoe ze op een gezonde manier kunnen omgaan met geweldervaringen op hun werk. Sinds 2014 ben ik ook betrokken bij de opzet en uitvoering van de Buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid. Binnen deze coöperatie is mijn rol het trainen van professionals en vrijwilligers in het aanspreken van de buurtbewoners op hun (ontwikkelende) autonomie, zodat ze zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn.

▶︎ Lees hier meer over Rudy Rijke

Dr. Rudy Rijke (1950), arts.

Tijdens en na mijn studie geneeskunde deed ik wetenschappelijk onderzoek aan de Erasmus Univerversiteit Rotterdam, achtereenvolgens op de afdelingen Celbiologie & Genetica en Algemene Ziekteleer. In 1977 promoveerde ik op een medisch-biologisch onderwerp (‘Control mechanisms of cell proliferation in intestinal epithelium’) en van 1978 tot 1983  was ik verantwoordelijk voor het onderzoek op de afdeling Algemene Ziekteleer. Sinds de oprichting van het Instituut voor Ekologische Gezondheidszorg in 1983 heb ik individuele begeleidingen (coaching) gegeven aan mensen met gezondheidsproblemen (vooral ‘burnout’, ‘overspannenheid’, ed.). Daarnaast gaf ik supervisies, cursussen en trainingen aan hulp- en zorgverleners in de gezondheidszorg en begeleidde ik sommigen in praktijkontwikkeling en praktijkonderzoek.

In 2001 publiceerde ik het boek Op zoek naar gezondheid om de aandacht te vestigen op de waarde van een meer gezondheidsgerichte benadering in de gezondheidszorg. Mijn interesse gaat vooral uit naar de samenhang van vitaliteit en gezondheidsproblemen met individuele ontwikkelingsprocessen van mensen in verschillende levensfasen en met ontwikkelingsprocessen in samenleving en cultuur.

Van 2005 tot 2018 ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen en geven van twee masteropleidingen aan de Hogeschool Rotterdam. Daarbij was ik vooral verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud en het begeleiden van studenten bij hun afstudeeronderzoek en mastertheses.

Sinds 2014 ben ik weer actief in ons expertisecentrum. Ik geef weer individuele begeleidingen (coaching) en supervisies en cursussen aan hulp- en zorgverleners.

 

Links op de homepage vindt u een inleiding over onze inspiratie. Lees hieronder de volledige tekst:

▶︎ Inspiratie

Expertisecentrum voor menselijke waarden in professionaliteit.

Waarom deze naam? Omdat respect voor de individuele, subjectieve ervaringen en de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van mensen in al onze werkzaamheden, als docent, coach, begeleider, supervisor of onderzoeker, primair staat.

Als student medicijnen waren wij beiden al geïnspireerd door de ontmoetingen met patiënten waarin (even) ruimte was voor de subjectieve ervaring van de ander. Een ontmoeting waarin de ander zich als mens in zijn/haar waarden gezien en erkend voelde. Dat waren wezenlijke ontmoetingen en die maakten ons nieuwsgierig. Tegelijkertijd misten we in onze opleiding die aandacht voor de mens achter de patiënt, maar ook achter de student en de dokter.

Vanuit dit gemis en onze interesses zijn wij ons verder gaan verdiepen in de relatie tussen innerlijke ervaringen en ziekte en gezondheid. Met een nadruk op een actievere rol voor mensen in hun eigen gezondheid en helingsproces. Door tijdens onze begeleidingen en cursussen voortdurend te onderzoeken hoe mensen omgaan met ziekten, geweldervaringen en burnout verschijnselen, hebben wij in de loop der jaren veel geleerd over innerlijke processen. Processen waarin mensen ontdekken hoe ze, vanuit een meer gezonde en vitale levenshouding, om kunnen gaan met de concreetheid van hun bestaan. Zo hebben we veel expertise opgebouwd over de relatie tussen deze ontwikkelingsprocessen en ziekte, gezondheid en welzijn. Evenals over de betekenis van deze relatie voor helingsprocessen en hulpverlening.